Sloup obvodový, štítový, levý, zavětrovací 2-0, sedlová střecha